30 dni na zwrot bez żadnych pytań!

Reklamacje, Prawo odstąpienia od umowy i Polityka zwrotów

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie https://floorislava.dev/kontakt/, drogą mailową na adres support@floorislava.dev lub listownie na adres Administratora sklepu podany na Stronie Sklepu. 
 2. Reklamacje dotyczące Produktów można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu do użytku.
 3. Reklamacje nie obejmują produktów darmowych.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia (nazwę wtyczki), przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz żądania z nim związane. 
 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od momentu ich zgłoszenia.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł z Administratorem Sklepu umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to jednak nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie usług (np. projekty graficzne), jeżeli Administrator Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy a także 
  2. umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Sklepu o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 8. Administrator sklepu oferuje możliwość zwrotu Produktu (zwaną Polityką zwrotów) w terminie do 7 dni od dnia zakupu. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest kompleksowe wyjaśnienie przyczyny zwrotu Produktu. Odnowienia licencji nie podlegają zwrotom.