30 dni na zwrot bez żadnych pytań!

Cześć!

Jesteśmy Floor is Lava! Jesteśmy marką należącą do iLabs sp. z o.o. Narcyzowa 14a, 04-936 Warszawa, XIII wydział gospodarczy KRS w Warszawie: 0000434173, NIP: 9512360031, REGON: 146309572, kapitał zakładowy 7 500 zł i przez tę spółkę jest też prowadzony.

Poniższy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.getdesign.pl, a w szczególności zasady i sposób zawierania umów sprzedaży na odległość.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszego sklepu powinieneś się zapoznać z postanowieniami poniższego regulaminu, ponieważ decydując się na jego użytkowanie jesteś zobowiązany do jego przestrzegania.

Regulamin 1.0

Definicje

Na początek kilka słów objaśnienia. Przedstawiamy wyrazy lub zwroty, które pozwolą Ci łatwiej zrozumieć regulamin sklepu floorislava.dev / floorislava.dev / woploo.com:

Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;

Klient – użytkownik Sklepu Internetowego www.getdesign.pl, który dokonał zakupu w sklepie online, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą;

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;

Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem floorislava.dev / floorislava.dev / woploo.com

Sprzedawca – iLabs sp. z o.o. Narcyzowa 14a, 04-936 Warszawa, XIII wydział gospodarczy KRS w Warszawie: 0000434173, NIP: 9512360031, REGON: 146309572, kapitał zakładowy 7500 zł.

Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa sklepu znajdująca się pod adresem URL floorislava.dev / floorislava.dev / woploo.com

Produkt – produkt digitalowy (wirtualny) oferowany w sklepie internetowym pod adresem floorislava.dev / floorislava.dev / woploo.com

Usługa – Usługi takie jak dostosowanie i kodowanie podlegające dodatkowym ustaleniom indywidualnym odnośnie ich realizacji i/lub wycenie indywidualnej.

Licencja – licencja na używanie produktu (projektu graficznego) lub licencja GNU GPL w przypadku wtyczek oraz motywów wordpress.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów na odległość zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

BOK – Dział obsługi klienta dostępny pod adresem support@floorislava.dev

Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu wymagane jest: posiadanie urządzenia końcowego (komputer PC, Laptop, Tablet, Telefon Komórkowy) z dostępem do sieci Internet i najnowszą wersją przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Edge z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail oraz wypełnienie niezbędnych pól formularza zakupu.

Obsługa klienta

 1. Klient może kontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@floorislava.dev
 2. Zgłoszenia dot. zakupionych produktów obsługiwane są jedynie za pomocą wskazanego powyżej maila
 3. Obsługa klienta pracuje w dniach roboczych w godzinach 10:00 – 16:00
 4. Wszelkie zapytanie dotyczące wtyczek, należy kierować do ich twórców poprzez odpowiednie formularze na ich stronach.

Produkty, usługi i promocje

 1. W sklepie sprzedawane i oferowane są produkty w postaci gotowych projektów graficznych, gotowe motywy wordpress oraz wtyczki. Wszystkie te produkty zwane dalej są “Produktami”.
 2. Produktu oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych, prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wtyczki oraz motywy sprzedawane są na licencji GNU GPL 3.
 4. Produkty darmowe, również są objęte Licencją Użytkowania.
 5. Promocje oferowane przez Sklep nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

Projekty graficzne

 1. Zdjęcia oraz logotypy użyte w projektach graficznych nie stanowią części projektu graficznego i nie obejmuje ich licencja oraz prawa autorskie.
 2. Niektóre Produkty, zwłaszcza projekty graficzne, mogą być pozbawione elementów, których nie obejmuje licencja lub prawa autorskie w stosunku do tego co wskazane jest w galerii na karcie produktu i na karcie produktu.
 3. Pobierając lub kupując projekt graficzny, nie nabywasz prawa własności do samego produktu, a jedynie licencję na jego używanie. Projekty graficzne podlegają określonym warunkom użytkowania, które określone są w Licencji Użytkowania.

Motywy WordPress

 1. Motywy WordPress sprzedawane są jako osobne produkty wirtualne lecz czasem mogą być sprzedawane w pakietach z innymi produktami.
 2. Motywy WordPress sprzedawane są na Licencji GNU GPL
 3. Zakup motywu skutkuje zakupem Motywu oraz rocznej subskrybcji supportu oraz aktualizacji motywu.
 4. W niektórych przypadkach klient ma możliwość zakupu wieloletniej subskrybcji.
 5. W niektórych przypadkach klient ma możliwość wraz z motywem pakiet wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju w określonej liczbie godzin.
 6. Suport w subskrybcji podstawowej polega na możliwości korzystania ze wsparcia BOK.
 7. Aktualizacja motywu polega na bezpłatnym udostępnieniu aktualizacji motywu przez wskazany okres czasu w momencie gdy taka aktualizacja zostanie przewidziana i zaplanowana przez sprzedawcę.

Wtyczki WordPress

 1. Wtyczki WordPress sprzedawane są jako osobne produkty wirtualne lecz czasem mogą być sprzedawane w pakietach z innymi produktami.
 2. Wtyczki WordPress sprzedawane są na Licencji GNU GPL
 3. Zakup wtyczki skutkuje zakupem Motywu oraz rocznej subskrybcji supportu oraz aktualizacji wtyczki.
 4. W niektórych przypadkach klient ma możliwość zakupu wieloletniej subskrybcji.
 5. Suport w subskrybcji podstawowej polega na możliwości korzystania ze wsparcia BOK.
 6. Aktualizacja polega na bezpłatnym udostępnieniu aktualizacji wtyczki przez wskazany okres czasu w momencie gdy taka aktualizacja zostanie przewidziana i zaplanowana przez sprzedawcę.
 7. Aby korzystać z wtyczki w wersji rozszerzonej należy posiadać klucz licencyjny dołączany do zakupionej wtyczki.
 8. Klucz Licencyjny należy aktywować w panelu CMS strony internetowej, na której wtyczka ma działać.
 9. Jeden klucz licencyjny może być przypisany do jednej strony internetowej.

Subskrybcja

 1. Początek subskrybcji liczony jest od daty zakupu.
 2. Subskrybcja trwa od daty zakupu przez 1 rok i w każdej chwili może zostać przedłużona o kolejne okresy rozliczeniowe.
 3. Subskrybcję można maksymalnie przedłyżuć jednorazowo o trzy okresy rozliczeniowe.
 4. Przedłużenia subskrybcji w trakcie jej trwania można dokonać po cenie aktualnie obowiązującej w sklepie online.
 5. Subskrybcję można przedłużyć na kolejny okres rozliczeniowy w dowolnym momencie.
 6. Subskrybcja obejmuje aktualizacje produkty oraz wsparcie techniczne za pomocą BOK.
 7. Po wygaśnięciu subskrybcji należy złożyć nowe zamówienie.

Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zamówienia można składać całodobowo.
 4. W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po jego opłaceniu przez klienta oraz potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest zaakceptowania wymaganych zgód przez Kupującego, a w szczególności zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu, Licencji Użytkowania oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek.

Ceny

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Produkt i Usługę oraz ewentualna opłata za transakcję online.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów i Usług znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez podania przyczyny, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Cena Produktów i Usług uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Płatności i realizacja zamówienia

 1. W Sklepie honorowane są następujące płatności:
  1. przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności TPay w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie TPay.
  2. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 4. W przypadku, w którym realizacja zamówienia wymaga doprecyzowania kwestii zawartych w uwagach lub zależnych od specyfiki produkty lub usługi, sprzedawca będzie kontaktował się z zamawiającym drogą mailową w czasie nie dłuższym niż 96 godziny liczonych w dni robocze.
 5. W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
 6. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Faktura VAT jest wystawiana w formie elektronicznej, a Klient wyraża zgodę na dostarczenie jej w takiej właśnie formie
 8. W przypadku opłacenia zamówienia później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia sprzedawca w drodze indywidualnych ustaleń z klientem może zrealizować zamówienie, wysłać w ramach kwoty zamówienia inne produkty, anulować część zamówienia lub anulować zamówienie w całości.
 9. Anulowanie zamówienia odbywa się w sposób automatyczny, a sprzedający nie wysyła powiadomień o anulowaniu zamówienia.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty równowartości produktów anulowanego zamówienia ciągu 96 godzin, chyba że strony w drodze indywidualnych ustaleń postanowią inaczej.

Reklamacje, Prawo odstąpienia od umowy i Polityka zwrotów

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie https://floorislava.dev/kontakt/, drogą mailową na adres kontakt@floorislava.dev lub listownie na adres Administratora sklepu podany na Stronie Sklepu. 
 2. Reklamacje dotyczące Produktów można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu do użytku.
 3. Reklamacje nie obejmują produktów darmowych.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia (nazwę wtyczki), przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz żądania z nim związane. 
 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od momentu ich zgłoszenia.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł z Administratorem Sklepu umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to jednak nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie usług (np.projekty graficzne), jeżeli Administrator Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy a także 
  2. umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Sklepu o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 8. Administrator sklepu oferuje możliwość zwrotu Produktu (zwaną Polityką zwrotów) w terminie do 7 dni od dnia zakupu. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest kompleksowe wyjaśnienie przyczyny zwrotu Produktu. Odnowienia licencji nie podlegają zwrotom.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator sklepu za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu w Serwisie i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  4. wysyłka newslettera.
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Administratora Sklepu na adres email podany w Regulaminie.
 4. Administrator Sklepu za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub zaznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Regulaminie.

Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści, tj. zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, a także elementy oprogramowania, dostępne na stronie internetowej Sklepu są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Administratorowi sklepu lub posiada do nich stosowne licencje.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://www.getdesign.pl/polityka-prywatnosci/

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Administrator Sklepu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Administratora Strony, a prawem prawo polskie.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

Postanowienia końcowe

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowych postanowień.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu.  W przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 6. Administrator Sklepu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 7. Umowy zawierane przez Administratora Sklepu zawierane są w języku polskim.
 8. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 20.08.2021 r.