30 dni na zwrot bez żadnych pytań!

Licencja użytkowania

Licencja niewyłączna

 1. Dla każdego wirtualnego produktu (zwany dalej “Produktem”), który kupujesz i pobierasz z naszego sklepu otrzymujesz licencję komercyjną na zasadach niewyłącznych. Co oznacza, że z tego samego produktu może używać wiele osób i firm.
 2. Każda licencja obejmuje jednorazowe (zwana dalej “Licencja Jednorazowa”) użycie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Na każde kolejne użycie produktu należy uzyskać zgodę Administratora Sklepu.
 3. Licencja Jednorazowa pozwala na użycie Produktu do stworzenia produktu końcowego na jeden z następujących sposobów:
  1. w przypadku gotowych do użycia stron internetowych i projektów stron internetowych (zwanych dalej “Szablony Stron”) pozwala na jednorazowe wykorzystanie Produktu na użytek jednej marki firmy kupującej; 
  2. w przypadku gotowej grafiki (zwanej dalej “Szablonem”) pozwala na wielokrotne użycie w obrębie jednego brandu należącego do firmy, która nabyła produkt.
 4. Licencja wchodzi w życie w momencie rozpoczęcia korzystania z Produktu.

Licencja wyłączna

 1. W przypadkach niektórych Produktów będziesz mógł nabyć Licencję Wyłączną.
 2. Produkty Darmowe niegdy są objęte Licencją Wyłączną.
 3. Licencja wyłączna oznacza, możliwość nabycie produktu na wyłączność. Innymi słowy oznacza to, że będziesz jedynym nabywcą danego Produktu.
 4. Produkty na Licencji Wyłącznej będą oznaczone etykietą “Ekskluzywne”

Co możesz robić z naszymi Produktami

 1. Każda licencja obejmuje prawo do korzystania z Produktu poprzez jego publikację w mediach, dystrybucję i reprodukcje ale tylko jako część produktu końcowego, a więc po uprzedniej modyfikacji Produktu. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji “Co możesz zrobić z naszymi Produktami” oraz “Czego nie możesz zrobić z naszymi produktami”
 2. Każdy Produkt przed publikacją należy zmodyfikować poprzez na jeden z poniższych sposobów:
  1. Dodając lub zmieniając zdjęcia w produkcie na takie, do których kupujący posiada prawa autorskie;
  2. Dodając lub zmieniając branding Produktu;
  3. Dodając lub zmieniając własne treści tekstowe.
 3. Każda licencja obejmuje możliwość stworzenia Produktu Końcowego dla siebie lub klienta. Warunkiem jest spełnienie wszystkich pozostałych postanowień warunków Licencji Użytkowania.
 4. Jeśli tworzysz produkt końcowy dla swojego Klienta po spełnieniu wszystkich warunków Licencji Użytkowania Licencja przechodzi na Twojego klienta na warunkach Licencji Ograniczonej, o której mowa w punkcie 6 nini.
 5. Przed przekazaniem swojemu klientowi Produktu Końcowego, a co za tym idzie Licencji na jego użytkowanie powinieneś go powiadomić o niniejszych warunkach Licencji Użytkowania.
 6. Jeśli jako Licencjobiorca przenosisz Produkt Końcowy na klienta, robisz to poprzez sublicencjonowanie praw do dowolnego Produktu w ramach Produktu Końcowego. Sublicencja może być udzielona wyłącznie pod warunkiem, że korzystanie z Produktu jest ograniczone do takiego wykorzystania, które jest konieczne do korzystania z Produktu Końcowego, a zatem Produktu nie można wyodrębniać, powielać ani używać w jakikolwiek inny sposób (Ograniczona Sublicencja). Musisz poinformować swojego klienta o tej sytuacji.
 7. Produkt Końcowy wytworzony z Naszego Produktu możesz kopiować dowolną ilość razy oraz dystrybuować na wielu nośnikach i mediach.
 8. Produkt możesz modyfikować, zmieniać lub łączyć z innymi naszymi Produktami lub działami własnymi. Powstałe w ten sposób Produkty Końcowe podlegają warunkom użytkowania niniejszej licencji.
 9. Jeśli Produkt zawiera wiele zasobów, możesz stworzyć wiele Produktów Końcowych uwzględniając Warunki Licencji Użytkowania.

Czego nie możesz robić z naszymi produktami

 1. Nie możesz używać Produktów po zakończeniu obowiązywania Licencji.
 2. Nie możesz sprzedawać, publikować, udostępniać, redystrybuować i rozpowszechniać produktu (nawet w formie bezpłatnej):
  1. w formie edytowalnej zarówno jako samodzielnego zasobu jak i w pakiecie,
  2. w niezmienionym stanie z powierzchownymi modyfikacjami.
 3. Nie możesz udostępniać użytkownikowi końcowemu produktu:
  1. w aplikacji umożliwiającej edytowanie Produktu,
  2. w otwartym pliku edytowalnym,
  3. ani w żaden inny sposób umożliwiający dostosowanie Produktu do jego potrzeb.
 4. Nie możesz używać zakupionych Produktów oraz wytworzonych za pomocą Produktów Końcowych do celów handlowych, zwłaszcza takich, w których Produkt 

stanowi główną wartość. Ponadto do celów handlowych nie możesz używać Produktów w których:

 1. Produkt stanowi jego główny składnik;
 2. Produkt poddany jest znikomym, nieistotnym lub niewielkim modyfikacjom;
 3. Produkt sprawia, że Produkt Końcowy jest wyjątkowy i jest głównym czynnikiem zwiększającym jego wartość nabywczą i napędzającym sprzedaż.
 1. Produkty, w które włożono znaczne ilości pracy i umiejętności w celu zbudowania kompleksowego Produktu Końcowego (np. zmieniając kolorystykę, układ, tekst branding i zdjęcia) lub użyte jako opakowania produktów, i jednocześnie w obu tych przypadkach nie stanowią głównej wartości Produktu Końcowego mogą być użyte w celach handlowych.
 2. Nie możesz rościć sobie autorskich praw majątkowych oraz intelektualnych od Produktów oraz Produktów Końcowych wytworzonych z wykorzystaniem lub na podstawie Produktów nabytych w sklepie floorislava.dev / floorislava.dev / woploo.com

Inne warunki użytkowania

 1. Licencja nie obejmuje intelektualnego prawa autorskiego ani majątkowego prawa autorskiego do Produktów oraz Produktów Końcowych stworzonych z wykorzystaniem Produktów ze sklepu floorislava.dev / floorislava.dev / woploo.com
 2. W przypadku naruszenia warunków niniejszej Licencji Użytkowania licencjodawca w każdej chwili może wycofać udzieloną licencję. Jeśli licencja zostanie wypowiedziana musisz zaprzestać użytkowania Produktu oraz usunąć publiczne i udostępnione Produkty naruszające niniejszą licencję.
 3. Za wycofanie licencji w związku z naruszeniem niniejszej Licencji Użytkowania nie przysługuje zwrot kosztów nabycia Produktu.
 4. W przypadku elementów pochodzących od strony trzeciej wykorzystanych w Produktach mogą mieć zastosowanie inne warunki licencji, takie jak licencja innej osoby, organizacji, licencja typu open source lub Creative Commons. Jeśli taka sytuacja wystąpi Licencje trzecie będą miały zastosowania do tych elementów zamiast niniejszej Licencji Użytkowania. Niniejsza Licencja Użytkowania będzie miała zastosowanie do pozostałych elementów Produktu.
 5. Licencje trzecie występujące w Produkcie oznaczona są w jego opisie.
 6. Niektóre Produkty mogą być dostarczone od stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność takiego Produktu z jego opisem. 
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za Licencję za zasoby i Produkty dostarczone od stron trzecich. Obowiązkiem użytkownika jest weryfikacja Licencji takich produktów.
 8. Produkty stron trzecich zostaną odpowiednio oznaczone w opisie produktu.
 9. Możesz używać zakupionych Produktów tylko i wyłącznie do celów zgodnych z Polskim Prawem.
 10. Nie możesz używać Produktów, zasobów lub elementów zasobu i Produktu do celów obraźliwych, zniesławiających, pornograficznych, obscenicznych, dyskryminujących, gloryfikujących systemy totalitarne.
 11. Produkty i zasoby zawierające cyfrowe wersje prawdziwych produktów, znaki towarowe lub inną własność intelektualną nie zawierają praw autorskich i nie zostają wydane na własność. Korzystanie z takich produktów może wymagać zgody właściciela wszelakich praw autorskich. Uzyskanie takiej zgody leży w obowiązku kupującego.
 12. Prawo własności, prawa autorskie do Produktów należą do iLabs sp. z o.o. lub osób je udostępniających na naszej platformie. Nie możesz rościć do nich prawa.